Alapozó mozgásterápia

 

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

 

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

 

 A fejlesztés/terápia alapja a fejlődéstani- és nagymozgások, egyensúly illetve a rugalmasság. Ezt egészítik ki a ritmus, a finommotorika, a szerialitás (sorrendiség), a keresztmozgások gyakorlatai. A fejlesztést/terápiát minden esetben felmérés előzi meg.

 

1.2

Kiknek javasolt a terápia?

 

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):

 • Óvodás nagycsoportos (5 éven felüli) gyermekeknek, akiknél mozgás-ügyetlenség áll fenn, kialakulatlan a kézdominanciájuk, vagy kimutatható diszlexiaveszélyeztetettségük.
 • Óvodás nagycsoportos gyermekeknek, akiknél a nagymozgások és finommozgások ügyetlensége figyelhető meg.
 • Óvodás korú nagycsoportos gyermekeknek, akiknél súlyos beszédfejlődési zavar áll vagy állt fenn: megkésett beszédfejlődés, nehezen kezelhető beszédprodukciós zavarok, esetleg diszfázia gyanúja.
 • Iskolás korú diszlexiás gyermekeknek.
 • Iskolás korú diszgráfiás gyermekeknek az írás alaki oldalának javítására.
 • ADHD-ban szenvedő gyerekeknek részint, ha diszlexiásak, mert a két rendellenesség ölelkezik egymással (a ADHD-ban szenvedő gyermekek egy része diszlexiás is, a diszlexiás gyermekek egy része ADHD-ban szenved). ADHD-ban szenvedő gyermekek szűk csoportjának, ha biztos az organikus érintettség a kórelőzményben – oxigénhiány, kiszáradás, gyulladás, stb.
 • Hatékonynak bizonyulhat az értelmileg enyhén fogyatékos /tanulásban akadályozott/ gyerekeknél, sokszor egyéni, később kiscsoportos terápiában.
 • Kiemelkedően hatékony a fejlesztés pszeudodebilitás (ál-értelmi fogyatékosság) esetén.
 • Olyan autisztikus tüneteket mutató, de nem autista gyermekeknél, ahol a tünetek hátterében bármikori agyi oxigénhiány, sérülés áll.
 • Autista gyermekeknél a mozgásügyességen javíthat, nem specifikusabb, mint bármely mozgásjavító módszer /kivéve a HRG vízi rendszerét, mely ezeknél hatásosabb/

 

Milyen hatások várhatóak a terápia alkalmazása során?

A csecsemőkori mozgásmintáktól indulva a fejlődéstani nagymozgásokon, a rugalmasságon, az egyensúlyon keresztül fejleszti az idegrendszert, melyet speciális gimnasztikával alapoz meg, majd igen magas fokra emeli a mozgásügyességet / mozgáskoordinációt. Eközben fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, és erősíti vagy megválasztatja a kéz (szem, láb) dominanciát. Befolyásolja az anyanyelvi készséget, az olvasás technikai készségét, elősegíti a gyermeki idegrendszer érési folyamatait (egészében értelmileg akadályozottak esetében is hatásos).

Ezen feladatsorokhoz társítja a fejlesztőpedagógia gyakorlatait, illetve az informatikai blokkot fejlesztő gyakorlatokat: tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, beszédértés, jobb-bal, testismeret, ritmus, szemmozgások stb. fejlesztését.

A legújabb fejlesztésben nagy szerepet kapnak a homloklebenyt fejlesztő gyakorlatok, mely lebenyt az agy Főparancsnokának is hívhatjuk.

Az alapozó terápia közvetlen hatásai:
 • Beindítja a megkésett beszédfejlődést,
 • beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál,
 • erősen segíti a dyslaliák, a paraláliák esetén a logopédiai munkát, a beszédhangok automatizálódását, beépülését,
 • a technikai diszlexia esetén megkönnyíti az olvasást, főleg az olvasás gyorsasága nő, ezáltal a szövegértés is javul,
 • a féltekei dominancia helyes megválasztása esetében igen erősen javítja az anyanyelvi készséget dominancia-problémás gyerekeknél,
 • a fejlődési dyspraxia esetén a mozgástervezés megjavul,
 • mindig javítja a mozgáskoordinációt.
forrás: Gergely Anikó Alapozó mozgásterapeuta