NILD terápia

A NILD program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra.

 

 

 Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

 

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. A felmérés kapcsán sok területet vizsgálunk meg, amelyek tükrözik a gyermek képességprofilját. Informálódunk a tanuló észlelési és szervezési képességeiről, a gyermek iskolai tanulmányairól, az időben való tájékozottságáról, téri észleléséről, de figyeljük a finom motorikát, az ábrázolási képességeit is. Ezen kívül nézzük még a feladathoz való hozzáállást, a megértés gyorsaságát, illetve a feladatokhoz szükséges időt is. A vizsgálat kb. másfél órát vesz igénybe, de persze ezt befolyásolja a gyermek motiválhatósága és egyéni haladási tempója is.

 

 

Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat (gondolkodási, problémamegoldási nehézség - nem látja át a szituációt, koncentrációs nehézség - nehezen összpontosít a feladatra, memóriazavar - rövid távú emlékezete nem jó, lelassult beszéd - nem találja a szavakat beszéd közben), hibásan működő részképességeket. A technikák segítsége által javul a vizuális (látási), auditív (hallási) és taktilis (tapintási) észlelés, az olvasás technika, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a matematikai gondolkozás és a számolási készség, valamint a kritikai és kreatív gondolkozás. A hatékony fejlődés érdekében a terapeuta egy célzott kérdezéstechnikával, speciális eszközök alkalmazásával segíti a gyermeket az információ hatékony feldolgozásában és tudatosan tervezett módon alkalmazza az eszközöket a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében. 

 DSCF9519.1

 

További sajátosságai a NILD Tanulási Terápiának:

 

  • Integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és készségeket a magasabb szintű gondolkodási funkciókkal együtt.
  • Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre.
  • Intenzív. A heti kétszer nyolcvan perc során az egyén legtöbb kognitív funkcióját éri stimulus, ami annak megerősödéséhez vezet. A tanuló állandóan aktív részese a feladatoknak, miközben egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit.
  • Lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor - és nem mint terapeuta - szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének.
  • A gyermek a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat.

 

 DSCF9521.1DSCF9522.1

 


 

 

 

 

 

A terápia kapcsán mit várhatunk, milyen változások észlehetők, figyelhetők meg?

 

Nagyjából három hónap után már látható jelei vannak a gyakorlásnak. A gyermek bátrabb lesz iskolai helyzetekben. A feladatokat magabiztosabban és jól oldja meg.  Ugyanakkor egy olyan önszabályozó rendszer alakul ki, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. A gyakorlati és szociális készségek erősítésének – ugyanannak a funkciónak kivetítése más jellegű feladatra, szituációra – hatására fejlődnek egyéb területek is. Erősödik a tudatos figyelem. Egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit. A konkrét szinten észlelési és memória-fejlesztő feladat megfelelő analizálással egybekötve a stratégikus gondolkodást, a stratégia-építést serkenti.

 

5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását kisgyermekek számára éppúgy, mint középiskolásoknak, vagy akár felnőtteknek.