Ovis NILD

A NILD terápia óvodáskori adaptációja kifejezetten a 3-5 éves korra specializálódva dolgozta ki azokat a technikákat, módszereket, mellyekkel az ilyen idős korú részképességzavarokkal küzdő gyermekek hatékonyan fejleszthetőek.

 

 

A részképességek gyenge fejlettségi szintje már nagyon korán, szinte csecsemőkortól kezdve észrevehető a lassú mozgásfejlődésben, a kíváncsiság hiányában, a figyelmetlenségben, a gyermek érdeklődésének kizárólagosságában.

 

Óvodáskorban ezek a jelek még pontosabban meghatározhatók! Részképesség-gyengeségről akkor beszélhetünk egy óvodás gyermeknél, ha az összes részképesség fejlettségi szintjéhez képest egy-két részképesség-terület gyengébb fejlettségi szintet mutat.

 

Így előfordulhat a következő részterületek gyenge fejlettsége: Untitled design-3.1

 

  • Tájékozódási képességek (testséma, síkbeli, térbeli, időbeli tájékozódás) 
  • Vizuomotoros koordináció (látás és mozgás összerendezése)
  • Finommotorika és grafomotorika (a kéz, az ujjak mozgékonysága, együttműködése)
  • Vizuális észlelés (alakállandóság, alak-háttér megkülönböztetés, rész-egész viszony, látáshoz kötött megkülönböztetés- azonosítás, sorrendiség)
  • Auditív észlelés (hallási figyelem, zajok, hangok megkülönböztetése)
  • Emlékezet (vizuális - azaz látáshoz kapcsolódó, auditív - azaz halláshoz kapcsolódó, verbális - azaz beszédhez kapcsolódó, valamint mozgásos)

Mindezek természetesen befolyásolják a gyermek mozgásfejlettségének, beszéd- és nyelvi képességeinek, illetve matematikai képességeinek fejlettségi szintjét is.

 

 

A terápiát minden esetben megelőzi egy teljes pszicho-pedagógiai vizsgálat, mellyel a gyengén működő területek felmérése történik. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD terápia egy tanulási/kognitív képességeket fejlesztő komplex terápia, de a program során a gyermeknél értelemszerűen elsősorban azok a területek kerülnek erősítésre a különböző technikák által, melyek problémát mutatnak.

 

A terápia során fontos, hogy a szülő - mint mediátor (nem mint terapeuta) - is bekapcsolódjon a fejlesztési folyamatba és az otthonra kiadott "házi feladatot" a gyermekkel elvégeztesse.

 

 

 

DSCF9526.1

DSCF9531.1DSCF9590

 

 

 

Az óvodáskorú gyermekek hatalmas fejlődési lehetőséget és rugalmasságot tanúsítanak. Ezt kihasználva már nagyon korán meg lehet kezdeni a tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének támogatását.

 

Amennyiben szükségét érzik, kérem, keressenek bizalommal!